ลอยกระทงลาวา พิจิตร

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง

ศาลเจ้าหน้าผา นครสวรรค์

ศาลเจ้าหน้าผา จังหวัดนครสวรรค์

กินเจถือศีลศาลเจ้าหน้าผา จังหวัดนครสวรรค์

ส.ป.ก.จัดสรรพื้นที่ คทช.-ส.ป.ก.4-01 จ.อุทัยธานี – จ.นครสวรรค์

ส.ป.ก.จัดสรรพื้นที่ คทช.-ส.ป.ก.4-01 จ.อุทัยธานี - จ.นครสวรรค์

ส.ป.ก.เดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์

หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาศรัทธาแห่งแผ่นดิน ร่วมสร้างเทพเจ้าด่านขุนทด