ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) แม่ฮ่องสอน

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) แม่ฮ่องสอน ปลายฝนต้นหนาว

ปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปางตอง ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง และสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

บ้านต่อแพ แม่ฮ่องสอน

บ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดต่อแพ

โฮมเสตย์บ้านต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ดอกบัวตอง แม่อูคอ แม่ฮ่องสอน

ดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน

ทุ่งดอกบัวตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร วัดหนองโพ

Energy Transition : COVID-19 and Beyond

Energy Transition : COVID-19 and Beyond

เวที Shell Forum ขับเคลื่อน ‘พลังงานที่ยั่งยืน’ ตอบโจทย์โลกหลังวิกฤตโควิด-19

หิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หิ่งห้อย หนึ่งปีมีครั้ง เฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว

วัดโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

โพธิ์ประทับช้าง ถิ่นกำเนิดสมเด็จพระเจ้าเสือฯ

หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ จังหวัดพิจิตร

หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ จังหวัดพิจิตร

หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ จังหวัดพิจิตร

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร พระอารามหลวงชั้นตรี