ม่อนคลุย ตาก

ม่อนคลุย ตาก

ดอยม่อนคลุย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร

ดอยทูเล ท่าสองยาง ตาก

ดอยทูเล ท่าสองยาง ตาก

ทูเล ภาษาท้องถิ่น ตีความแปลว่า สรรพสิ่งวัตถุธาตุรอบๆ บริเวณยอดเขานั้นเป็นสีทอง

เขาช้างเผือก บ้านอีต่อง กาญจนบุรี

เขาช้างเผือก บ้านอีต่อง กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ กาญจนบุรี

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563