หลวงปู่คำพอง วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี

พระกริ่ง หลวงปู่คำพอง ติสฺโส วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี ปี ๒๕๔๓

พระกริ่ง รุ่นแรก หลวงปู่คำพอง ติสฺโส วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี ปี ๒๕๔๓

หลวงปู่คำพอง วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี

หลวงปู่คำพอง ติสฺโส วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี

หลวงปู่คำพอง ติสฺโส วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี โดย สิงห์ราหู รายงาน

หลวงปู่เรือง เขาสามยอด ลพบุรี

หลวงปู่เรือง อาภัสสะโร เขาสามยอด จังหวัดลพบุรี

หลวงปู่เรือง เขาสามยอด ลพบุรี โดย สิงห์ราหู

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม เหรียญปี ๑๖

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม เหรียญที่ระลึก ปี ๑๖ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง วัดป่าอรัญญวิเวก ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม เหรียญ ปี ๑๖ วัดป่าอรัญญวิเวก นครพนม โดย สิงห์ราหู รายงาน