เปิดตัวพรรคการเมือง ไทยสมาร์ท

เปิดตัวพรรคการเมือง ไทยสมาร์ท วีระศักดิ์ ภัก…