Airbnb

คุณมิช โกห์ (Ms. Mich Goh) หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ Airbnb

 Airbnb ในดิจิทัล ทัวริสซึ่มของไทย

Airbnb
Airbnb

เจ้าของที่พักหญิง Airbnb ทรงอิทธิพลในดิจิทัล ทัวริสซึ่มของไทย  ปี 2561 เปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวทำรายได้สูงถึง 8 พันล้านบาท ต้อนรับผู้เข้าพักมากกว่า 775,000 คน    ผู้มอบประสบการณ์ (Experience Host) ที่เป็นผู้หญิงในประเทศไทยโตมากถึง 60% นับว่าเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Airbnb
Airbnb

Airbnb ฉลองให้กับชุมชนผู้หญิงทั่วโลก ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการเงิน อาชีพ และพลังทางสังคมผ่านการเป็นผู้ประกอบการในดิจิทัล ทัวริสซึ่ม สำหรับตลาดประเทศไทย Airbnb เผยข้อมูลในปี 2561  ว่าเจ้าของที่พักหญิงสร้างรายได้รวม 2.8 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และจำนวนเจ้าของที่พักหญิงมีการเติบโตกว่า 22%

Airbnb
Airbnb

เทคโนโลยีได้เปิดโอกาสมากมายให้กับผู้ประกอบการที่พักหญิง ผู้ซึ่งหลงใหลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์อย่างมีความหมาย ทำให้เจ้าของที่พักหญิงของ Airbnb สามารถสร้างรายได้ถึง 53% จากชุมชนเจ้าของที่พัก Airbnb ในประเทศไทย ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อปีสำหรับเจ้าของที่พักหญิงคือ 78,000 บาท

Airbnb
Airbnb

ปัจจุบันโอกาสที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของ Airbnb ที่นอกเหนือไปจากการให้เช่าที่พัก ก็คือ Airbnb Experiences ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และมีการรังสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนในท้องถิ่นโดยการแสดงด้านอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัส การเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้มอบประสบการณ์ Airbnb Experiences ในประเทศไทย ทำให้มีจำนวนของผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยพวกเธอได้แบ่งปันความหลงใหลและทักษะต่างๆ ของตนเอง จากจำนวนผู้มอบประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม 60% คือผู้หญิงที่อยู่ในกรุงเทพฯ นับว่ามีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณมิช โกห์ (Ms. Mich Goh) หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ Airbnb
คุณมิช โกห์ (Ms. Mich Goh) หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ Airbnb

คุณมิช โกห์ (Ms. Mich Goh) หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ Airbnb กล่าวว่า “เราตื่นเต้นที่ได้เห็นว่า ปี 2561 เพียงปีเดียว ผู้หญิงทั่วโลกสร้างรายได้ถึง 38,100 ล้านบาท
ผ่านแพลตฟอร์มของ Airbnb และยังมีจำนวนมากกว่าครึ่งจากจำนวนตัวแทนทั้งหมดของชุมชน Airbnb ระดับโลก ผู้หญิงในชุมชน Airbnb มีความเป็นผู้ประกอบการและมีความหลงใหล ได้ใช้ Airbnb เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างรายได้เสริม และนำเสนอการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วยวิถีที่เป็นเอกลักษณ์และมีความแท้จริง”

Mich Goh_Head of Public Policy Southeast Asia Airbnb
Mich Goh_Head of Public Policy Southeast Asia Airbnb

“ซึ่งรวมถึงการขยายตัวจากในตัวเมืองหลักไปยังเมืองรอง และจังหวัดชนบทในประเทศไทย ซึ่งยกตัวอย่างจากการได้พูดคุยกับคุณปราณี (เจ้าของที่พักในสระบุรี) ผู้ที่รับทราบถึงเรื่องราวของ ‘คุณสา’ ผู้มอบประสบการณ์จากเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ ว่าเธอได้สอนให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิธีการทอผ้าเพื่อหาเงินมาช่วยเหลือ
คนในหมู่บ้าน Airbnb จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสและส่งเสริมการทำงานของผู้หญิง เราจึงอยากฉลองและส่งเสริมชุมชนของเจ้าของที่พักหญิงจากทั่วทั้งโลก ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ในเดือนแห่งสตรีสากลเท่านั้น แต่ในทุกๆ วัน”

ข้อมูลของ Airbnb ยังสะท้อนให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์การเติบโตของผู้หญิงที่ให้เช่าที่พักในทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ซึ่งการเข้าถึงของเทคโนโลยีได้ช่วยกระตุ้นให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น

 

ตลาด เปอร์เซ็นต์ของเจ้าของที่พักที่เป็นผู้หญิง
กรุงเทพมหานคร 53.7%
เชียงใหม่ 56.9%
พัทยา 50.7%
ภูเก็ต 50.8%
เชียงราย 58.2%
อยุธยา 52.1%
บุรีรัมย์ 53.98%

อ้างอิงจากข้อมูลขององค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) พบว่า มีผู้หญิงจำนวนมากกว่า 50% ของแรงงานในภาคการท่องเที่ยวในหลายๆ ประเทศ ทั้งนี้ ทาง Airbnb ร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดเสวนา ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของผู้หญิง กับการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย” เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิงและชุมชนคนไทยในท้องถิ่น คำกล่าวโดย

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ผู้หญิงที่เดินทางเป็นกลุ่มหรือเดินทางคนเดียว ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตในประเทศไทย เราเห็นว่านักเดินทางหญิงคนไทยและต่างชาติมีวิถีการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันและมีรูปแบบที่ยั่งยืนมากขึ้น กลุ่มนี้ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ และมองหาประสบการณ์พิเศษที่น่าจดจำ ซึ่งเราคาดหวังว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเติบโตขึ้นทั้งในด้านของจำนวนนักเดินทาง และ

 • ในด้านที่ส่งผลเชิงบวกและการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ”
  ผศ. ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ประธานบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก-ประเทศไทย (PATA Thailand Chapter) กรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว บริษัท Perfect Link Consulting Group
  ผศ. ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ประธานบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก-ประเทศไทย (PATA Thailand Chapter) กรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว บริษัท Perfect Link Consulting Group

  ผศ. ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ประธานบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก-ประเทศไทย (PATA Thailand Chapter) กรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว บริษัท Perfect Link Consulting Group กล่าวว่า “การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การโปรโมทธุรกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนก็ยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงอาหารไทยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือช่วยให้นักเดินทางชาวไทยได้พบกับของดีที่มีอยู่ในย่านของตนเองผ่านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดิฉันรู้สึกดีใจที่ผู้หญิงกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการด้านการบริการและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน”

  ตติยา อุตรธิยางค์ Airbnb Superhost
  ตติยา อุตรธิยางค์ Airbnb Superhost

  คุณตติยา อุตรธิยางค์ Airbnb Superhost กล่าวว่า “ดิฉันเคยทำงานในฐานะนักธรณีฟิสิกส์ในบริษัท
  ชั้นนำของไทยเป็นเวลากว่า 15 ปี แล้วได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของที่พักใน Airbnb ตั้งแต่ปี 2556 ดิฉันรู้สึก
  มีความสุขที่ได้แสดงถึงอีกด้านของประเทศไทยให้กับนักเดินทางส่วนใหญ่ที่อาจจะยังไม่รู้จัก และด้วย
  ตัวดิฉันหลงใหลในการพูดคุยกับผู้คน และ Airbnb ทำให้ดิฉันมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความมั่นใจที่จะลาออกจากงานประจำเดิม จึงตัดสินใจมาเป็นเจ้าของที่พัก Airbnb แบบเต็มตัว ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมองย้อนกลับไปหาอดีตอีกเลย”

  ทันตแพทย์หญิงนภัสพร ชำนาญสิทธิ์ นักเดินทางและผู้หญิงไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรส
  ทันตแพทย์หญิงนภัสพร ชำนาญสิทธิ์ นักเดินทางและผู้หญิงไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรส

  ทันตแพทย์หญิงนภัสพร ชำนาญสิทธิ์ นักเดินทางและผู้หญิงไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรส กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นผู้รักการเดินทาง และโดยทั่วไปจะเดินทางบ่อยและจะระมัดระวังถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อเมืองต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางธรรมชาติแล้ว ดิฉันยังมีความตั้งใจสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นอีกด้วย”

ข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่าการให้เช่าที่พักกับ Airbnb ทำให้ผู้หญิงในท้องถิ่นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และมีความเป็นอิสระมากขึ้น ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างไร้รอยต่อช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อแบบออฟไลน์ได้อย่างมหัศจรรย์ Airbnb กำลังทำให้ดิจิทัล ทัวริสซึ่มมีความยั่งยืนและหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเริ่มต้นจากความร่วมมือกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในปีที่ผ่านมา Airbnb ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น, Airbnb Superhost และผู้นำในชุมชน ในการฝึกอบรมและจัดเตรียมให้เจ้าของที่พักท้องถิ่นในประเทศไทยมีทักษะในด้านการให้บริการและทักษะด้านดิจิทัลซึ่งเป็นหัวใจหลัก

Airbnb
Airbnb

ความเป็นมา

 • ในระดับโลก เจ้าของที่พักหญิงกำลังกลายเป็นผู้นำใน Airbnb ในโอกาสวันสตรีสากลปีนี้ Airbnb จึงขอฉลองให้กับเจ้าของที่พักหญิงที่คอยขับเคลื่อนชุมชนของเรา และสร้างรายได้เกือบ 32,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ตั้งแต่บริษัทได้เริ่มก่อตั้ง
 • เฉพาะในปี 2561 แค่เพียงปีเดียว เจ้าของที่พักหญิงใน Airbnb สร้างรายได้รวม 12,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
 • ผู้หญิงยังเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำให้แก่ผู้เข้าพักจากทั่วโลก ในประเทศนิวซีแลนด์ จำนวนเจ้าของที่พักหญิงมีสัดส่วนถึง 64% ของชุมชนเจ้าของที่พักใน Airbnb Home และ
  ในฟิลิปปินส์มีจำนวนสูงเกือบ 60% นอกจากนี้ในส่วนของ Airbnb Experiences ของจำนวนผู้มอบประสบการณ์ที่เป็นผู้หญิงในกรุงเทพและมิลานมีสัดส่วนที่สูงเกือบ 60% เช่นกัน เจ้าของที่พักหญิงยังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในตลาดเกิดใหม่หลายๆ แห่งอีกด้วย อย่างเช่นในประเทศปารากวัยและปากีสถาน จำนวนเจ้าของที่พักหญิงบนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปีพ.ศ.2560 ถึงปีพ.ศ.2561
 • Airbnb ได้ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงจากทั่วทั้งโลก อย่างในประเทศอินเดีย Airbnb ทำงานร่วมกับ สมาคมสตรีผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวแห่งประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในสหภาพแรงงานหญิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ในชนบทของสตรี นอกจากนี้ Airbnb ยังได้ร่วมมือกับ Open Africa เพื่อเสริมสร้างความสามารถให้กับผู้หญิงจากพื้นที่ชนบททั่วชายฝั่งตะวันตกผ่านการให้เช่าที่พัก

เกี่ยวกับ Airbnb     ก่อตั้งในปี พ.ศ.2551 ภารกิจของ Airbnb มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์โลกที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ผ่านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ นั่นคือการเข้าถึงชุมชน, ความเป็นขนานแท้, มีความหลากหลาย, ครอบคลุมทุกกลุ่ม และ  มีความยั่งยืน Airbnb ได้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจให้กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก สามารถปลดพันธนาการด้วยการหันมาใช้พื้นที่เหลือว่าง ใช้ความหลงใหล และพรสวรรค์ แปรเปลี่ยนเป็นรายได้ และก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจด้านการบริการ

Airbnb มีที่พักอันเป็นเอกลักษณ์มากกว่า 5 ล้านแห่งตั้งอยู่ใน 81,000 เมืองในกว่า 191 ประเทศทั่วโลก และสำหรับ Airbnb Experience ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยจำนวนกิจกรรมกว่า 15,000 รายการ ดูแลด้วยเจ้าของกิจกรรมประสบการณ์ในกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก แพลตฟอร์ของ Airbnb
ช่วยเชื่อมต่อผู้คนต่อผู้คน สร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่พัก, ผู้เข้าพัก, ลูกจ้าง และชุมชนต่างๆ

สื่อมวลชนสามารถติดตามข่าวสารของ Airbnb ภาคภาษาไทยได้ที่ https://press.airbnb.com/th/

ขอขอบพระคุณในการสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ชนัตถ์ แนวณรงค์ 084-647-6074 หรือ ปภัสวรรณ ลอยเอี่ยม 086-825-7729

อินฟินิตี้ คอมมิวนิเคชั่นส์ อีเมล์ prbkk@infinity-comms.com

วีระศักดิ์  ภักดี  รายงานข่าวและภาพข่าว จาก WeWork ชั้น 27 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ สาทร

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์