สิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

เหรียญพระสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดสร้างปี พ.ศ.๒๕๑๒

สิทธัตโถ อสโมโลเก “ประทานความสำเร็จ”

สิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

เหรียญสิทธัตโถ ปี 12

สิทธัตโถ อสโมโลเก ประทานความสำเร็จ

หลวงปู่สี วัดสระแก อ.อุทัย จ.อยุธยา

เหรียญพระเชียงแสน หลวงปู่สีห์ วัดสะแก จ.อยุธยา หลังจาร

เหรียญพระเชียงแสน หลวงปู่สีห์ วัดสะแก จ.อยุธยา หลังจาร

หลวงปู่อั้น วัดพระญาติ อยุธยา เหรียญเสมารูปเหมือน

หลวงปู่อั้น วัดพระญาติ อยุธยา เหรียญเสมารูปเหมือน

พระครูศีลกิตติคุณ(อั้น) วัดพระญาติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลวงปู่คำพอง วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี

พระกริ่ง หลวงปู่คำพอง ติสฺโส วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี ปี ๒๕๔๓

พระกริ่ง รุ่นแรก หลวงปู่คำพอง ติสฺโส วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี ปี ๒๕๔๓

หลวงปู่คำพอง วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี

หลวงปู่คำพอง ติสฺโส วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี

หลวงปู่คำพอง ติสฺโส วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี โดย สิงห์ราหู รายงาน

หลวงปู่เรือง เขาสามยอด ลพบุรี

หลวงปู่เรือง อาภัสสะโร เขาสามยอด จังหวัดลพบุรี

หลวงปู่เรือง เขาสามยอด ลพบุรี โดย สิงห์ราหู

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม เหรียญปี ๑๖

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม เหรียญที่ระลึก ปี ๑๖ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง วัดป่าอรัญญวิเวก ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม เหรียญ ปี ๑๖ วัดป่าอรัญญวิเวก นครพนม โดย สิงห์ราหู รายงาน

พระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย สุพรรณบุรี

อาจารย์เรก ที่ระลึกสร้างวิหาร ปี ๖๒

พระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม เหรียญเสมา

หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม

ประวัติตำนานการสร้างเหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม เหรียญเสมา ในยุคแรกๆ