พะเยา

จังหวัดพะเยา น้ำตกภูซาง พระเจ้าตนหลวง ภูลังกา

จังหวัดพะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34

น่าน

จังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง งาช้างดำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดภูมินทร์

มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน

แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

กองพันทหารม้า ที่ 12 กองพลทหารม้า ที่ 1 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จังหวัดแพร่

อุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

มณฑลทหารบกที่๓๕ ค่ายพิชัยดาบหัก Army land จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ม่อนคลุย ตาก

ม่อนคลุย ตาก

ดอยม่อนคลุย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร

ดอยทูเล ท่าสองยาง ตาก

ดอยทูเล ท่าสองยาง ตาก

ทูเล ภาษาท้องถิ่น ตีความแปลว่า สรรพสิ่งวัตถุธาตุรอบๆ บริเวณยอดเขานั้นเป็นสีทอง

เขาช้างเผือก บ้านอีต่อง กาญจนบุรี

เขาช้างเผือก บ้านอีต่อง กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ กาญจนบุรี

ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) แม่ฮ่องสอน

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) แม่ฮ่องสอน ปลายฝนต้นหนาว

ปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปางตอง ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง และสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

บ้านต่อแพ แม่ฮ่องสอน

บ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดต่อแพ

โฮมเสตย์บ้านต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน