วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช กองทัพบก  ARMYLAND  

วัดช้างให้ กองทัพบก ARMYLAND

วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี กองทัพบก  ARMYLAND

วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี กองทัพบก  ARMYLAND