บางปู

บางปู

กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยว โครงการ “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.) กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยวผจญภัยในดินแดน กองทัพภาค ๓ (ทภ.๓) จังหวัดเชีย

กองทัพบก จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

กองทัพบก จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ภายใต้ โครงการ  “ARMYLAND”