ระบบแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร

ระบบแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร

ระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย Application “M-Help Me” save your life เทคโนโลยีที่จะช่วยป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข้อมูลข่าวส