ศาลเจ้าหน้าผา นครสวรรค์

ศาลเจ้าหน้าผา จังหวัดนครสวรรค์

กินเจถือศีลศาลเจ้าหน้าผา จังหวัดนครสวรรค์

หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์

หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล อำเภอไพศาลี

หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์ พระพุทธรูปกรุงสุโขทัย อายุประมาณ 700 ปี

เมืองเก่าเวสาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

เมืองเก่าเวสาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

เมืองเก่าเวสาลี  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  โบราณสถานสมัยทวารวดี 

บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์

บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์

บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ ล่องเรือ ชมนก ดูบัว ตามแคมเปญ ๒๓๙ นครสวรรค์ใกล้กรุง  “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนครสวรรค์ เทศกาลชมทุ่งปอเทือง ดอกทานตะวัน อำเภอตากฟ้า