หุ่นไล่กาอยุธยา

หุ่นไล่กาอยุธยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา ไม่สิ้นของกินดื่ม

อยุธยา

วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร