หิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หิ่งห้อย หนึ่งปีมีครั้ง เฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว

วัดโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

โพธิ์ประทับช้าง ถิ่นกำเนิดสมเด็จพระเจ้าเสือฯ

หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ จังหวัดพิจิตร

หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ จังหวัดพิจิตร

หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ จังหวัดพิจิตร

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร พระอารามหลวงชั้นตรี