มุกดาหาร

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร   เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่  2  ซึ่งเป็นประตูเปิดไปสู่ตลาดอินโดจีน

มุกดาหาร พญานาคศรีภุชงค์มุกดานาคราช

พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช จังหวัดมุกดาหาร

พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช แก่งกะเบา แลนด์มาร์คใหม่ จังหวัดมุกดาหาร

แก่งกะเบามุกดาหาร

แก่งกะเบาจังหวัดมุกดาหาร

แก่งกะเบา จังหวัดมุกดาหาร แลนด์มาร์คใหม่ มีอาหารริมแม่น้ำโขงให้นั่งกิน แซบนัว