บึงหนองหาน สกลนคร

บึงหนองหารสกลนคร

บึงหนองหาร จังหวัดสกลนคร  หรือ ทะเลสาบหนองหาน หรือ หนองหานหลวง เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระธาตุเชิงชุมสกลนคร

วัดพระธาตุเชิงชุม

พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร องค์เจดียร์สร้างครอบรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ คือ พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม 

เต่างอยสกลนคร

เต่างอยสกลนคร

เต่างอยสกลนคร รับความเป็นสิริมงคล โชคลาภ เปิดตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของชาวสกลนคร

ปราสาทผึ้งสกลนคร

ปราสาทผึ้งสกลนคร

การทำปราสาทผึ้ง วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร