สะแกกรัง อุทัยธานี

อุทัยธานี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และเทศบาล​เมือง​อุทัยธานี จัดงานทำบุญตักบาตรเช้า สืบสานประเพณีลอยกระ

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

วัดมงคลรัตนคีรี เขาระแหง จังหวัดอุทัยธานี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานอุทัยธานี ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี 

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี  ประเพณีตักบาตรเทโวสามภูประจำจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ ภูโคกโค ภูวัดสังกัสฯ และภูเขาระแหง  

ตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี