ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) แม่ฮ่องสอน

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) แม่ฮ่องสอน ปลายฝนต้นหนาว

ปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปางตอง ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง และสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

บ้านต่อแพ แม่ฮ่องสอน

บ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดต่อแพ

โฮมเสตย์บ้านต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน ปี 62

ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน ปี 62