เกียวโต(Kyoto)ญี่ปุ่น (Japan)

ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka-jinja) เกียวโต(Kyoto) ญี่ปุ่น (Japan)

ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka-jinja) เกียวโต(Kyoto) ญี่ปุ่น (Japan)

เกียวโต(Kyoto) ญี่ปุ่น (Japan)

วัดน้ำใส หรือ วัดคิโยมิสุเดระ (Kiyomizudera Temple ) เกียวโต(Kyoto)  ญี่ปุ่น (Japan)

วัดน้ำใส หรือ วัดคิโยมิสุเดระ (Kiyomizudera Temple ) เกียวโต(Kyoto) ญี่ปุ่น (Japan)

ฮิโรชิมะ ญี่ปุ่น Hiroshima japan

ฮิโรชิมะ ญี่ปุ่น Hiroshima japan โดมปรมาณู (Atomic Bomb Dome)

ฮิโรชิมะ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูโงกุทางตะวันตกของเกาะฮนชู