วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระธาตุ นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทัพบก Army Land

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช กองทัพบก  ARMYLAND