เชียงตุงเมืองลาพม่า

เมืองเชียงตุงเมืองลา ระหว่างทาง

เชียงตุง-เมืองลา ประเทศพม่า เส้นทางชนกลุ่มน้อย

พระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า

พระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า

พระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าไปสักการะ  เมืองไจ้ก์โถ่ อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ ของ ประเทศพม่า