สิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

เหรียญพระสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดสร้างปี พ.ศ.๒๕๑๒

สิทธัตโถ อสโมโลเก “ประทานความสำเร็จ”

สิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

เหรียญสิทธัตโถ ปี 12

สิทธัตโถ อสโมโลเก ประทานความสำเร็จ

พระสิทธัตโถ

พระสิทธัตโถ ปี ๔๗ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

พระสิทธัตโถ ปี ๔๗  วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร