สิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

เหรียญพระสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดสร้างปี พ.ศ.๒๕๑๒

สิทธัตโถ อสโมโลเก “ประทานความสำเร็จ”

พระสมเด็จมีเงิน วัดวาปีรัตนาราม ปี2514

พระสมเด็จมีเงิน วัดวาปีรัตนาราม ปี 2514

พระสมเด็จมีเงิน วัดวาปีรัตนาราม ปี2514 รุ่นแรก หลวงปู่บุญมี อัตตรักโข

พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ เหรียญปี 17 ภูทอก จ.บึงกาฬ

พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ เหรียญปี 17 ภูทอก จ.บึงกาฬ หันข้าง

พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ เหรียญปี 17 ภูทอก จ.บึงกาฬ หันข้าง

จวน กุลเชฎโฐ เหรียญงามเอก ปี 15 ภูทอก บึงกาฬ

พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ  ภูทอก จังหวัดบึงกาฬ

พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ  ภูทอก จังหวัดบึงกาฬ

ฝั้น อาจาโร รุ่น 58

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่น 58

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่น 58

ฝั้น อาจาโร รุ่น 87

ฝั้น อาจาโร รุ่น 87

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่น 87

ฝั้น อาจาโร รุ่น 40

ฝั้น อาจาโร รุ่น 40

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่น 40