นครศรีธรรมราช พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน

พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)  วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดสวนขัน พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์) นครศรีธรรมราช

พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ปี 2500

พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ปี 2500 เหรียญเสมาไหว้ข้าง

พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ปี 2500 ออกที่ วัดสามัคคีนุกูล อ.ฉวาง ปี 2505