ดอยทูเล ท่าสองยาง ตาก

ดอยทูเล ท่าสองยาง ตาก

ทูเล ภาษาท้องถิ่น ตีความแปลว่า สรรพสิ่งวัตถุธาตุรอบๆ บริเวณยอดเขานั้นเป็นสีทอง

แม่สอด ตาก

พระเจ้าตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก