สิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

เหรียญสิทธัตโถ ปี 12

สิทธัตโถ อสโมโลเก ประทานความสำเร็จ

พระภควัมบดีพระฉิมพลี วัดบรมนิวาส กุฎิผ่องดำรง

พระภควัมบดีพระฉิมพลี วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

พระภควัมบดีพระฉิมพลี วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

สิริจันโท 150 ปี

สิริจันโท 150 ปี

พระกริ่ง รุ่น 150 ปี สิริจันโท วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

ท่านพ่อลี ปี ๒๕๐๐

ท่านพ่อลี  ปี ๒๕๐๐

ท่านพ่อลี  ปี ๒๕๐๐ เหรียญปางปฐมเทศนาธรรมจักร