วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี  ประเพณีตักบาตรเทโวสามภูประจำจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ ภูโคกโค ภูวัดสังกัสฯ และภูเขาระแหง  

ตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี