วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต 2019

วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต 2019

การแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติชั้นนำของเอเชียอาคเนย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

หินกลิ้ง อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

หินกลิ้ง อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

หินกลิ้ง อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ตำนานธิดาเจ้าเมืองอินตา ชื่อสร้อยลัดดา

วัดเขาโคกโค ตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี

วัดเขาโคกโค อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วัดเขาโคกโค เทศบาลตำบลทัพทัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุทัยธานีร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว ตักบาตรเทโวสามภูอุทัยธานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

พม.กรมกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว  โครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วีระศักดิ์ ภักดี

วีระศักดิ์ ภักดี

ช่างภาพอิสระ รับถ่ายภาพงานทั่วไป, แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่างๆ และหนังสือพิมพ์