สิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

เหรียญพระสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดสร้างปี พ.ศ.๒๕๑๒

สิทธัตโถ อสโมโลเก “ประทานความสำเร็จ”

สิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

เหรียญสิทธัตโถ ปี 12

สิทธัตโถ อสโมโลเก ประทานความสำเร็จ

จันทบุรี นครแห่งอัญมณี

จันทบุรี นครแห่งอัญมณี พลอยจันท์

จังหวัดจันทบุรี นครแห่งอัญมณี

บางปู

บางปู สมุทรปราการ

บางปู บ้านของนกน้ำ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)

หลวงปู่เสน่ห์ วัดพันสี จ.อุทัยธานี

หลวงปู่เสน่ห์ กตปุญโญ วัดพันสี จ.อุทัยธานี

หลวงปู่เสน่ห์ กตปุญโญ วัดพันสี จ.อุทัยธานี ประพรหมน้ำมนต์ด้วยเมตตาธรรม 

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.) กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยวผจญภัยในดินแดน กองทัพภาค ๓ (ทภ.๓) จังหวัดเชีย

ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

รอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย

ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ผูกแปล กางเต็นท์ นอนนับดาว รอพระจันทร์ขึ้น ดอกไม้บานที่ทุ่งแสม 

ย่างกุ้ง ประเทศพม่า

เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า