อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง สุพรรณบุรี

อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง สุพรรณบุรี โดย สิงห์ราหู

อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง(ปางอุ๋ง) สุพรรณบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานสุพรรณบุรี 

หลวงพ่ออู่ทอง สุพรรณบุรี

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือ หลวงพ่ออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือ หลวงพ่ออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

พระมเหศวร วัดสว่างอารมณ์ สุพรรณบุรี

พระมเหศวร สุพรรณบุรี​

พระมเหศวร วัดสว่างอารมณ์ ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี