ห้องอาหารจีนหล่งฟ่ง โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

ห้องอาหารจีนหล่งฟ่ง โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯรัชดา ห้วยขวาง   เปิดประตูมังกรหงส์  หล่งฟ่ง (Loong Foong)  ต้อนรับวัฒนธรรมอาหารจีน