อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง สุพรรณบุรี

อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง สุพรรณบุรี โดย สิงห์ราหู

อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง(ปางอุ๋ง) สุพรรณบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานสุพรรณบุรี