ฮิโรชิมะ ญี่ปุ่น Hiroshima japan

ฮิโรชิมะ ญี่ปุ่น Hiroshima japan โดมปรมาณู (Atomic Bomb Dome)

ฮิโรชิมะ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูโงกุทางตะวันตกของเกาะฮนชู