นครพนมพลังนาคา

นครพนม

จังหวัดนครพนม เส้นทางท่องเที่ยวรับพลังนาคา กราบสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ

ไหลเรือไฟนครพนม

ไหลเรือไฟนครพนม

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561