อุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

มณฑลทหารบกที่๓๕ ค่ายพิชัยดาบหัก Army land จังหวัดอุตรดิตถ์ 

Army land แหล่งท่องเที่ยว ในค่ายทหาร

พระพุทธชินราช

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก เดินทางไปค่ายทหาร 4 จังหวัด ของกองทัพภาคที่2 และกองทัพภาคที่3

นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทัพบก Army Land