หาดใหญ่ กองทัพบก ARMYLAND

กองทัพบก ARMYLAND  หาดใหญ่ สงขลา

กองทัพบก ARMYLAND  หาดใหญ่ สงขลา

วัดช้างให้ กองทัพบก ARMYLAND

วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี กองทัพบก  ARMYLAND

วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี กองทัพบก  ARMYLAND

กองทัพบก ARMYLAND

กองทัพบก ARMYLAND ปัตตานี

กองทัพบก ARMYLAND ปัตตานี

ARMYLAND

ARMYLAND จังหวัดนราธิวาส

สื่อมวลชนสัญจรท่องเที่ยวแดนใต้ เส้นทางดอนเมือง นราธิวาส ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษธานี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมท่องเที่ยวกองทัพบก (สง.ทท.ทบ.)

จปร.

เตรียมทหาร จังหวัดนครนายก จปร.

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จังหวัดนครนายก

บางปู

บางปู

กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยว โครงการ “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก

บางปู

บางปู สมุทรปราการ

บางปู บ้านของนกน้ำ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)