วัดโทฟุคุจิ Tofukuji Temple เกียวโต Kyoto

วัดโทฟุคุจิ เกียวโต ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี

วัดโทฟุคุจิ จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี

ศาลเจ้าฟูจิซังฮันกูเซนเกนทาอิชา

ศาลเจ้า ฟูจิซัง ฮันกู เซนเกน-ทาอิชา ( Fujisan Hongu Sengen-taisha Shrine)

ศาลเจ้า ฟูจิซัง ฮันกู เซนเกน-ทาอิชา ( Fujisan Hongu Sengen-taisha Shrine)  เป็นศาลเจ้าที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

ฮิโรชิมะ ญี่ปุ่น Hiroshima japan

Hiroshima japan เสาโทริอิ

มรดกโลกศาลเจ้า จังหวัดฮิโรชิมะ

ชิราคาวาโกะ ญี่ปุ่น

ชิราคาวาโกะ มรดกโลก ประเทศญี่ปุ่น

ชิราคาวาโกะ มรดกโลก ประเทศญี่ปุ่น หมู่บ้านชาวนา ตั้งอยู่ในหุบเขาตามลำน้ำ Shogawa ตามแนวสันเขาที่ทอดยาวตั้งแต่เขตจังหวัด Gifu ถึง Toyama